حس اولین رای

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛گزارشی از انتخابات توسط موسسه هنری رسانه ای جوانه تولید شده است./عکس:علی اصغر رامی،علی اصغر اقبال

افزودن دیدگاه جدید