همچنان همراه در سیزدهمین سحرگاه

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ گزارشی از حضور نوجوانان در آیین جزء خوانی آستان مقدس هلال بن (ع) تهیه شده است./عکس: طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید