روزه اولی ها

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛۵۰۰ روزه اولی اولین سال روزه داری خود را جشن گرفتند و از آرزوهای  زیبای خود گفتند./فیلم:حسین کدخدائیان

افزودن دیدگاه جدید