هور بابا،دعوتی کریمانه

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛آئین سنتی "هور بابا " در شب نیمه ماه رمضان در شهرستان آران و بیدگل برگزار شد./فیلم:حسین کدخدائیان

افزودن دیدگاه جدید