جلسه قرائت شاد دانش آموزی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ جلسه قرائت دانش آموزی شب، های ماه مبارک رمضان در مجتمع مسلم ابن عقیل ( ع) می شود.

افزودن دیدگاه جدید