عاشقانه

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ دومین شب از لیالی قدر، صحن و سرای حضرت محمدهلال بن علی (ع) رنگ و بوی دیگری داشت./عکس: فاطمه ابراهیم پور

افزودن دیدگاه جدید