گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد باقر خرمشاد

آنچه در ادامه می آید شرح گفتگوی گزارشگر کانون دانش آموختگان است با جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد دانش آموخته و عضو هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام). در این مصاحبه تلاش شده است تا راهکارهای پویایی و توفیق کانون دانش آموختگان مورد توجه قرار گیرد.

گفتگو با دکتر محمدهادی زاهدی وفا، عضو هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

برای بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه این پرسش مطرح شده است که هدف از تشکیل کانون دانش آموختگان چیست؟ برای تبیین و پاسخ به این پرسش مصاحبه‌ای با آقای دکتر زاهدی وفا، عضو هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) گفتگو کردیم.

گفتگو با حجت الاسلام میرلوحی درباره کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

با توجه به تشکیل کانون دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام)در چند ماه گذشته، به جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموختگان و دانشگاهیان با اهداف این کانون، در مصاحبه‌ای با حجت الاسلام سيد مصطفی میرلوحی به گفتگو نشستیم.