گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد باقر خرمشاد

آنچه در ادامه می آید شرح گفتگوی گزارشگر کانون دانش آموختگان است با جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد دانش آموخته و عضو هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام). در این مصاحبه تلاش شده است تا راهکارهای پویایی و توفیق کانون دانش آموختگان مورد توجه قرار گیرد.