برنامه عزاداری مسجد امام زمان(عج)

هئيت امنا مسجد امام زمان(ع‍ج) عباس آباد آران و بيدگل برنامه های مراسم عزاداری و سوگواری اين مسجد را  در ماه محرم به شرح زير اعلام كرد:
متن خبر

طاووس بهشت: هئيت امنا مسجد امام زمان(ع‍ج) عباس آباد آران و بيدگل برنامه های مراسم عزاداری و سوگواری اين مسجد را  در ماه محرم به شرح زير اعلام كرد:

افزودن دیدگاه جدید