آمار

شما اینجا هستید

بازنگري در استراتژي جغرافياي فرهنگي ايران اسلامي

جفرافیای فرهنگی ایران اسلامی حوزه وسیعی از مناطق جغرافیایی از شبه قاره و آسیا مرکزی تا کشور های عربی و شما آفریقا و قفقاز را در برگرفته است و تنها نیازمند یک استراتژی بلند مدت و کارآمد است تا از این فرصت به احسن وجه استفاده شود .

 يادداشت از : محمد رسول نجاتي آراني 

جنگ امروز ما جنگ اراده هاست. ابزار اصلی در جنگ اراده ها هم فرهنگ است .امروز در ادبيات سياستگذاري فرهنگي از مباحثی چون جغرافیای فرهنگی یا ژئوکالچر صحبت می شود.  به عبارت ديگر تاثیر عمق فرهنگی یک دولت_ملت بر حوزه ها، کشور ها و دول دیگر.  يكي از  ويژگي هاي  اين پديده اين است كه اثر فرهنگی ناشی از بحث جغرافیای فرهنگی دیر به ثمر مي نشيند  ولی در عین حال با ثبات است و بسیار دیر از ذهن ها و فکر ها پاک می شود.

به طور مثال  پیوند های فرهنگی میان ایرانيان  و شیعیان جنوب لبنان پیوندی  بسيار عمیق و تاریخی است  که به صد ها سال قبل باز می گردد و علی رغم اینکه دو ملت هم دیگر را فراموش کرده بودند اما با  بارقه اي كه در اثر انقلاب اسلامي در منطقه غرب آسيا  ایجاد می شود، این دو  ملت یکدیگر را باز می یابند و تلاش هاي مختلف  برای گسست و از بین بردن این پیوند فرهنگی ناکارآمد به نظر مي رسد .

جفرافیای فرهنگی ایران اسلامی حوزه وسیعی از مناطق جغرافیایی از شبه قاره و آسیا مرکزی تا کشور های عربی و شما آفریقا و قفقاز را در برگرفته است و تنها نیازمند یک استراتژی بلند مدت و کارآمد است تا از این فرصت به احسن وجه استفاده شود .

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید