آمار

شما اینجا هستید

بحران كارگزاري درانقلاب اسلامي

امروز بر دستگاه هاي فرهنگي كشور فرض است تا  كارگزار متخصصِ متعهد پرورش دهند نه كارگزار متخصصِ متفنن.

 

يادداشتي از حمزه نجاتي آراني 
دهه فجري ديگر گذشت و انقلاب  اسلامي  ايران 38 ساله شد . انقلابي كه تلاش مي كند تا در چهارچوب اسلام و احکام اسلامی سعادت مادي  و معنوي مردمش را فراهم آورد.  انقلابي كه آمده است تا زمينه ساز انقلاب اسلامي عدل كلي جهاني شود . بی‌شک این فلسفه وجودی، محدودیت‌هایی را برای حکومت و کارگزاران آن فراهم می‌کند و  در اين نوع سياست ورزي  از هر وسيله اي و هر سلوك و روشي نمي توان استفاده  كرد . لذا سياست ورزي در اين نوع از حكومت با سياست ورزي در ديگر مدل هاي حكومت داري متفاوت است . سياست مدار مدل انقلاب اسلامي هم بايد متعهد به ارزش هاي  اسلامي و انقلابي  باشد و هم متخصص . كارگزار بدون اين دو ويژگي در مدل حكم راني انقلاب اسلامي ناكارآمد  است . لذا  هم به خود و هم به اصل انقلاب لطمه خواهد زد . تجربه 38 ساله اين موضوع را به خوبي نشان مي دهد . 
انقلاب اسلامي براي غلبه بر  چالش هاي مادي و معنوي خود فقدان  اصول ، ايده و نرم افزار ندارد چرا كه  راهبري فقيه ،عارف و مدبر همچون رهبر معظم انقلاب را دارد.  انقلاب اسلامي فقدان مقبوليت و اعتماد ندارد چرا كه حضور مخلصانه و مجاهدانه ملت را همواره در پشت خود دارد . چالش انقلاب اسلامي كمبود  حضور كارگزاران متعهد متخصص  براي تبديل تئوري به عمل است كه اگر چاره نشود تهديدي براي كارآمدي و اعتماد عمومي ملت است . 
امروز بر دستگاه هاي فرهنگي كشور فرض است تا  كارگزار متخصصِ متعهد پرورش دهند نه كارگزار متخصصِ متفنن.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید