نوزدهمین مدیر مسئول

نوزدهمین مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) معرفی و انتخاب گردید.

متن خبر

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ مهندس مرتضی حنایی توسط اعضای هیات امنای کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) عباس آباد بعنوان نوزدهمین مدیر مسئول این کانون به مدت دوسال انتخاب گردید.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه جدید