محل احداث ساختمان آتش نشانی در شهرک صنعتی سلیمان صباحی جانمایی شد

با حضور دکتر محسن صانعی شهردار آران و بیدگل در شهرک صنعتی سلیمان صباحی محل احداث ساختمان آتش نشانی جانمایی شد.

با حضور دکتر محسن صانعی شهردار آران و بیدگل در شهرک صنعتی سلیمان صباحی محل احداث ساختمان آتش نشانی جانمایی شد.
متن خبر

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ محل احداث ساختمان آتش نشانی در شهرک صنعتی سلیمان صباحی جانمایی شد.

در این بازدید که با حضوربا حضور دکتر محسن صانعی شهردار آران و بیدگل و آقای مهندس مفیدی مدیر هیئت امناء شهرک صنعتی انجام شد، ضمن گفتگو پیرامون موارد مرتبط با شهرک صنعتی سلیمان صباحی، از محل احداث ساختمان آتش نشانی در شهرک، بازدید و مقرر شد اقدامات قانونی در این زمینه انجام شود.

انتهای پیام/ فاطمه بی خوابی آرانی

تاریخ آخرین تغییر
دوشنبه, مهر 18, 1401 - 20:55
کد خبر: 8839

https://tavoosebehesht.ir/node/8839

افزودن دیدگاه جدید