حضور اعضای موسسه جوانه در رویداد هم افزایی روایت دو

کشف جهادگران فعال رسانه ای وایجاد یک شبکه رسانه ای از جنس جهادگران یکی از اهداف این رویداد است.
متن خبر

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛مسئول قرارگاه ملی هنر و رسانه در دوره اموزش و توانمندسازی مسئولین کارگروه رسانه قرارگاه ها  :

کشف گروه‌های رسانه ای در کل کشور و ایجاد یک شبکه رسانه ای از جنس جهادگران یکی از اهداف این رویداد است.
برای انجام کار رسانه ای جهادی  نیاز به تشکیل تیم های رسانه ای میباشد کار فردی کم اثر است.

دوره آموزش و توانمندسازی مسئولین رسانه قرارگاه ها و گروه‌های جهادی رسانه

مکان برگزاری : تهران، سالن اجتماعات شهید سلیمانی

انتهای پیام/ محدثه سادات شمسی - محمد رضا رحمتی آرانی

حضور اعضای موسسه جوانه در رویداد هم افزایی روایت2

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ کشف جهادگران فعال رسانه ای وایجاد یک شبکه رسانه ای از جنس جهادگران یکی از اهداف این رویداد است.

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
چهارشنبه, آبان 24, 1402 - 13:27
کد خبر: 9629

https://tavoosebehesht.ir/node/9629

افزودن دیدگاه جدید