خانواده و نوجوانان محور فعاليت هاي کانون خدمت رضوی

عباس آذرباد مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار گفت: اساس کار خادم یاران رضوی در این جمله ساده می‌شود: "خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم از مسیر مردم"، یعنی یک کار کاملاً مردمی.