درخشش نوجوانان مجمع قاریان و حافظان هلال در مسابقات قرآن دانش‌آموزان کشور

نوجوانان آران و بیدگلی عضو مجمع قاریان و حافظان آستان مقدس محمدهلال بن علی(ع) در چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان کشور در رشته‌های آوایی درخشیدند.