ترک محرمات

ترک محرمات یعنی همان گونه که در تربیت و سالم سازی بدن از انجام بعضی امور و خوردن پاره ای از خوردنی ها باید پرهیز کرد، در تربیت و تهذیب نفس نیز از انجام برخی کارها و استفاده از بعضی غذاها باید اجتناب ورزید. قطب راوندی از امام باقر (عليه السلام) نقل می کند که فرمود: «شگفتا که مردم از ترس بیماری در خوردن غذا احتیاط و امساک می کنند ولی از بیم آتش دوزخ از گناه خود داری نمی کنند.»

جمهوری اسلامی پرچمدار آرمان قدس شریف

معادله قدرت در منطقه حساس غرب آسیا و در آستانه روز جهانی قدس واضح و روشن است؛ چرا که در یک سو، جریانی برای جلوگیری از نابودی اسرائیل همه تلاش خود را میکند؛ اما در طرف مقابل، محور و اندیشه مقاومت در منطقه همچنان بر آرمان ها و ارزش های خود مبنی بر  تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان و مبارزه تا نابودی ریشه های صهیونیسم پایبند است.

ذبح عظیم

ظهور جدی سلیمان(خواص کوفه) در صحنه سیاست، بیشتر در زمان امامت کدام امام رخ داد؟ نکته؛ بله این ظهور و بروز بیشتر در زمان امام حسین(ع) رخ داده است. او از پیشگامان نهضت نامه نگاری و دعوت از امام حسین(ع) است، نکته قابل توجه آن که سلیمان پیش از نگارش نامه و دعوت از امام، از شیعیان تعهد جدی می¬گیرد که امام را یاری کنند و به هیچ وجه او را تنها نگذارند.  (1) متن اگر شما دوستان عزیز در نتیجه یادداشت قبلی دقت کرده باشید، متوجه خواهید شد، شعار ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند؛ به چالش کشیده شد، ...چرا؟ به این سوالات دقت نمایید و به دنبال پاسخ آن بروید..

در رذیلت حسد

دیگر از محرمات حسد است و حسد از عوامل غیبت است. شخص حسود به مقتضای حسادتی که دارد همواره در صدد عیب جویی و تحقیر محسود است و از این راه حس خود خواهی خویش را اشباع می کند. کسی که با این انگیزه (حسد) غیبت می کند گرفتار سه عذاب می شود: عذاب روحی، عذابی به خاطر گناه حسادت و عذابی دیگر از جهت گناه غیبت .

برگرفته از کتاب نقطه های آغاز در اخلاق عملی تالیف حضرت آیت الله مهدوی کنی (ره)